Konsultchef CGI

CGI är ett stort internationellt bolag, och med uppköpet av Logica blev  man ett av världens största IT-konsultbolag. På ett så stort bolag blir strukturen lätt komplex och det finns många olika typer av chefer.

Konsultchefen är motorn i den här organisationen. Som konsultchef har man ett antal konsulter direkt rapporterande till sig, och man har ansvar dels för att se till att de har en bra utveckling på bolaget – den individuella konsulten är bolagets viktigaste resurs – och att bra projekt kommer in till gruppen. Det är alltså både ett personal- och säljansvar som ligger i rollen.

Mobilitet är ett viktigt område av två anledningar. Dels är det ett område som kommer att växa mycket de närmaste åren, men det är också ett område som man med ett starkt erbjudande har stor möjlighet att komma in på nya kunder på. Med andra ord strategiskt viktigt för ett företag som CGI, och något behöver exekveras lokalt men koordineras globalt.

Partnerskap är mycket viktiga i detta område. Det finns många hårdvarutillverkare, dels de som gör mobiltelefoner – Apple, Google (Android) och Microsoft – men också många som gör olika mobila enheter av typen kreditkortlsäsare (taxibilar, restauranger, med mera), GPS-enheter specialiserade för olika användningsområden och tillverkare av mobila enheter som bara används för specifika ändamål.

Det är också mycket ett utbildningsområde. Många kunder har en konceptuell bild av att ge anställda eller konsumenter tillgång till information och funktionalitet i handhållna enheter, men då det hela tiden kommer nya prylar, nya kommunikationstekniker och nya kombinationer är företagen ofta i mångt och mycket hänvisade till expertis från leverantörer. Att få en leverantör som tar ett helhetsgrepp och både köper in hårdvara, utvecklar mjukvara och ser till att det integreras hela vägen in i existerande system har ett stort värde för kunden. Och sådana projekt, med hög grad av komplexitet, passar CGI. Som av en händelse passar det också mig som individ perfekt, då jag gillar komplexiteten och ser mig som duktig på att skapa förutsättningar för att människor med olika kompetens och bakgrund gemensamt ska kunna åstadkomma konkreta resultat.