Uppdrag i urval

En av de viktigaste frågorna när man ska anlita någon är: vad har du åstadkommit tidigare? Jag har, tycker jag själv, åstadkommit en del i fasta anställningar så klart, men nu för tiden är jag ju främst ute efter att försöka få så mycket gjort som möjligt åt en eller ett litet antal uppdragsgivare, normalt under en begränsad period. En del uppdrag är till sin natur svåra att mäta resultatet av, och en del uppdragsgivare vill helst att jag inte berättar om något som kanske var en besvärlig förändringsprocess i bolaget – dessa finns naturligtvis inte med här på hemsidan. Men några uppdrag kan jag berätta om.

Tillförordnad VD – nystartat bolag som tillverkar solfångare

Marknadsdirektör – managementkonsultbolag i behov av ökad försäljning