Vad jag gör

Som konsult får man vänja sig vid att vara flexibel, vilket är en av anledningarna till att det passar mig – redan som liten inpräntade mina föräldrar i mig vikten av att “rycka in och hjälpa till”, något som jag känner starkt än i dag. Naturligtvis uppskattar jag ett hörnkontor med utsikt över Nybroviken (ja, jag har haft ett sådant), fin titel och parkeringsplats i källaren, men jag drivs inte av det – jag drivs av att leverera, att prestera, och att kunna visa på resultat. Att hjälpa pappa att göra klart ett staket, eller att genomföra en omorganisation av en global verksamhet, är i det avseendet lika tillfredsställande. Det innebär också att jag är van vid att blanda högt och lågt, stora strategiska uppdrag samsas med inslag av vad en gammal chef kallade “cykelställsfrågor” – små detaljerade beslut eller arbetsuppgifter som trots sin synbara litenhet är viktiga för någon eller några.

Men det är också viktigt att kunna vara konkret, så några typiska uppdrag jag skulle vara lämpad för vill jag ändå ge exempel på. Därmed inte sagt att jag inte skulle vara intresserad av andra roller eller projekt – kontakta mig gärna och hör vad jag skulle kunna bidra med även i andra sammanhang!

Tillförordnad VD / VD-coach

VD-rollen är kritisk på alla bolag, och ibland blir det uppenbart att man snabbt måste ha in en ny VD. Det kan vara under en tidsbegränsad övergångsperiod (exempelvis när ordinarie VD begär föräldraledighet, eller blir sjukskriven en längre tid) eller mer öppet när den nuvarande personen inte fungerar eller levererar som önskvärt men man ännu inte har en ny, klockren kandidat som kan börja direkt. Läs mer om vad jag kan erbjuda i sådana fall

Försäljningschef / Marknadschef

Jag har jobbat mycket med försäljning och marknadsföring, kanske det område jag spenderat mest tid i av alla på olika bolag – både små och stora, ofta i tidiga faser eller i en fas där man har behov av en förändring. Att leda eller utveckla den del av bolaget som är i frontlinjen för intäkter är alltid krävande, då resultat är kritiska och dessutom lätta att mäta – men inte så lätta att själv påverka. Läs mer här

Chefscoach

Jag har jobbat en hel del med att coacha, både individer och grupper, och med min bakgrund som chef på olika nivåer tar jag gärna uppdrag – på heltid eller deltid – för att ge avdelningschefen en hjälpande hand. Läs mer här

 Entrepenör

I tidiga faser är det viktigt att hitta en balans mellan vision och exekvering. Många bolag startas med en ofta ganska tydlig vision, men får ändå svårt att lyckas då det är svårt att i förväg se alla problem och motgångar som kan uppstå. “The devil is in the details” som det ofta uttrycks. Min personlighetstyp passar mycket bra för denna fas, då jag gärna ger mig in i en situation utan att behöva en detaljerad plan klar för mig i förväg utan kan förlita mig på min förmåga att lösa situationer när de uppstår. Därför har jag både själv varit med och startat flera företag och även arbetat i andra bolag i tidiga faser.

Styrelseuppdrag

Jag sitter för närvarande i två bolagsstyrelser, men har tidigare både själv suttit i andra styrelser och varit ständigt föredragande för styrelsen. Du kan läsa mer här