Chefscoach

Dagens chefer förväntas inte bara vara de som bestämmer – de ska också vara ledare, och för att vara en modern chef ska man också ha ett coachande ledarskap. Men verkligheten är ofta att man befordrar duktiga medarbetare till chefer, dels för att motivera dem att stanna kvar och dels som en belöning för ett bra jobb, men också för att det finns väldigt många fördelar: en säljare som blir försäljningschef kan redan allt om erbjudandet, alla kollegor, allt om konkurrenter, och har en personlig relation med de största kunderna.

Men kanske har han eller hon inte jobbat som försäljningschef tidigare. Och att vara chef, särskilt att vara ledare, kräver en mängd andra kompetenser utöver de ovan nämnda. Samma situation uppstår i konsultorganisationen, när en controller blir CFO, eller när en produktionsingenjör blir produktionschef för hela verksamheten.

Det kan också vara så att bolaget står inför en stor utmaning i en specifik avdelning – jag håller mig till exemplet försäljningsavdelning här – som att bryta en ny marknad, eller sätta en första eller förfinad försäljningsprocess eller försäljningsstrategi. Något som den ordinarie försäljningschefen (i det här exemplet) behöver mer stöd och coachning för under en övergångsperiod, och som kräver större grad av daglig operativ närvaro än VD har möjlighet att erbjuda med tanke på övrig arbetsbelastning.

I det läget kan det vara till stor hjälp att ta in en extern coach, och jag har erfarenhet av sådana uppdrag (läs till exempel här om ett uppdrag som just försäljningscoach). Sådana uppdrag är ofta i deltidsform, men jag kan också erbjuda heltid under en intensiv period vilket sedan övergår i uppföljning med vissa intervall.