Stabschef IBS

Brainstorm: första stabsfunktionen, första koncernrollen, omorganisation, ta bort 100 tjänster, effektivisera administrativa (IT/ekonomi/HR) funktioner, göra analys av verksamheten baserad på produkt/erbjudande i stället för geografi, styra externa konsulter (amerikanska managementkonsulter), ledde till befordran till Informationsdirektör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *