Försäljningschef / Marknadschef

Precis som med VD-positionen är försäljnings- och marknadsorganisationen ytterst kritisk för bolaget. Jag har jobbat mycket i sådana roller själv, både i uppstartsskeden där bolaget är i en tidig fas och mycket måste skapas från början, och i mer mogna faser där man kanske vill ta en ny produkt till marknaden, eller vill ta sitt existerande erbjudande till nya marknader, ofta utomlands. Ni kanske är ett nystartat bolag, utan några säljare alls eller med en eller ett par första säljare men ingen erfaren försäljningsledare. För bolag i tidiga faser kan jag bistå med:

 • Prismodell
 • Erbjudande till marknaden – vad är det vi säljer?
 • Kundsegmentering – vilken är vår primära målgrupp, och vilka erbjudanden och argument fungerar bäst där?
 • Avtal – hur ska våra avtal med kunder se ut?
 • Direkt kontra indirekt försäljning: ska vi jobba med partners, och hur i så fall?
 • Marknadsmaterial – webbsida, produktblad, Customer Success Stories, film, och så vidare.

För bolag i en mer mogen fas, där man har ett eller flera erbjudanden och det finns en viss basstruktur på plats, kanske redan med flera säljare och marknadsföringspersonal, men där en mer strukturerad ledning behövs, kan jag hjälpa till med nästa steg:

 • Säljprocessen. Hur går vi från kallt samtal till avslut?
 • CRM-system. Hur får vi översikt över affärsmöjligheter, och hur ska vi mäta värdet på vår pipeline?
 • Fokusering. Vilka outnyttjade affärsmöjligheter är lättast realiserade i närtid – och vilka är att se mer som högoddsare?
 • Belöningsmodeller. Hur ska bonussystem se ut för säljare och marknadsförare, så att de bidrar på bästa sätt till hela bolaget?
 • Personlig utveckling: behöver säljare eller marknadsförare en erfaren chef som kan hjälpa dem bli mer fullfjädrade i sina roller?

Jag är tillgänglig för tillfälliga uppdrag, eller tillsvidareuppdrag. Jag har jobbat mest med IT-bolag, men känner mig bekväm med all typ av komplex försäljning, företag till företag (B2B).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *