Fas 2

Jag fick förlängt förtroende på Min förskola, där försäljningen nu går in i nästa fas. Det finns nu en del upparbetade affärsmöjligheter, det finns en del första kunder (försäljningschefen Marcus tillbringade en hel del tid under julhelgerna för att lägga upp kunder i systemet) och framför allt finns det nu en plan för hela första halvåret 2014. Mitt uppdrag blir därför lite annorlunda i denna fas – nu när det finns en plan är huvuduppdraget att exekvera. Det innebär att vi för det första ser till att de planerade aktiviteterna genomförs samtidigt som alla övriga, oplanerade, aktiviteter som uppstår när man får kunder måste hinnas med. Det innebär också att planen löpande utvärderas.

I grova drag kan man säga att planen går ut på att vi skapar en “takt”, precis som i en fabrik. Var tredje vecka startas en ny kampanj, med utskick – uppföljande samtal – bokade möten – göra så många avslut som möjligt. Vi har satt upp mål för alla de här delarna, men målen har satts utan särskilt mycket erfarenhet då det är första gången vi attackerar marknaden på det här sättet. Därför är det viktigt att hitta en avvägning mellan att fortsätta som planerat trots att verkligheten kanske inte beter sig som planerat, och att modifiera planen när vi får mer praktiskt erfarenhet. Nyttigt men inte alltid så lätt!

Men det roligaste av allt är att se hur hela kontoret lyfter när det börjar droppa in verkliga affärer, och verkliga användare…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *