Tag Archives: Min förskola

Lite uppdatering

Jag jobbar ju vidare på deltid med Min förskola, och tänkte bara skriva ett kort inlägg om vad som hänt sedan sist. Vi satte ju upp en aktivitetsplan för första halvåret 2014, och den planen har nu rullat i två månader. Tyvärr blev kontakten med verkligheten inte som tänkt första månaden, främst på grund av sjukdom och VAB. Ett litet företag är känsligt för individers närvaro, frånvaro och prestation – är en nyckelperson borta märks det tydligt.

Men februari har varit mycket bättre, och från en situation där mycket gjordes men inte så mycket blev gjort är det nu mer fokus på det som är viktigt. Månaden har lett till 190 ringda samtal, och vi har nu flera kunder som kör systemet under en tidsbegränsad testperiod. Det har visat sig svårare än vi trodde att få kunder att komma till avslut – det är tydligt att man inte är van vid att köpa system. Ofta är förskolechefen osäker på om hen kan fatta beslut själv, och det finns sällan en tydligt ansvarig person  vilket gör att avslutsfasen av säljcykeln blivit mer utdragen.

Men den här högre aktivitetsnivån är absolut ett steg i rätt riktning.

Fas 2

Jag fick förlängt förtroende på Min förskola, där försäljningen nu går in i nästa fas. Det finns nu en del upparbetade affärsmöjligheter, det finns en del första kunder (försäljningschefen Marcus tillbringade en hel del tid under julhelgerna för att lägga upp kunder i systemet) och framför allt finns det nu en plan för hela första halvåret 2014. Mitt uppdrag blir därför lite annorlunda i denna fas – nu när det finns en plan är huvuduppdraget att exekvera. Det innebär att vi för det första ser till att de planerade aktiviteterna genomförs samtidigt som alla övriga, oplanerade, aktiviteter som uppstår när man får kunder måste hinnas med. Det innebär också att planen löpande utvärderas.

I grova drag kan man säga att planen går ut på att vi skapar en “takt”, precis som i en fabrik. Var tredje vecka startas en ny kampanj, med utskick – uppföljande samtal – bokade möten – göra så många avslut som möjligt. Vi har satt upp mål för alla de här delarna, men målen har satts utan särskilt mycket erfarenhet då det är första gången vi attackerar marknaden på det här sättet. Därför är det viktigt att hitta en avvägning mellan att fortsätta som planerat trots att verkligheten kanske inte beter sig som planerat, och att modifiera planen när vi får mer praktiskt erfarenhet. Nyttigt men inte alltid så lätt!

Men det roligaste av allt är att se hur hela kontoret lyfter när det börjar droppa in verkliga affärer, och verkliga användare…!

Min förskola avslutad

Så tog året slut, och med det uppdraget hos Min förskola. Och som vanligt vid den här tiden känns det på sin plats med lite reflektion.
Sedan förra inlägget om uppdraget har det hänt en hel del. Det mest glädjande är att två nya kunder har kommit in och installationer för dem påbörjas i mellandagarna. Det finns alltid en viss fördröjning i försäljning och jag var inte säker på att det skulle bli konkreta resultat redan under den här ganska korta perioden – å andra sidan har man alltid en önskan om att det ska rasa in kunder så fort man börjar röra på sig. Hade jag hoppats på tio kunder? Kanske lite…
Men vi har också fått upp en rejäl pipeline, utan att avslöja några belopp har vi gått från i det närmaste 0 till en bruttopipeline med 23 registrerade affärsmöjligheter med ett bruttovärde på ungefär 25% av ett helårsmål. Det är ytterligare ett bevis för att det går åt rätt håll. Som en bonus har hemsidan hamnat under rejält tryck och kommer nu högst upp när man söker efter den på Google, trots att det finns ett barnprogram på SvT med samma namn. Även de som inte för närvarande har ett aktivt köpintresse går i alla fall in och utbildar sig om oss!
Dessutom har vi hunnit med att ta fram ett avtalsförslag att använda, inte helt oviktigt med tanke på att systemet lagrar både bilder och personuppgifter om barn för kundens räkning.
Som en personlig bonus för mig, berättade försäljningschefen vänligt nog att han tyckte han fått lära sig väldigt mycket under den här tiden – med andra ord det man som coach allra helst vill höra!

Säljcoach Min förskola

De senaste veckorna har jag varit en hel del på Skeppsholmen, där jag agerat säljcoach åt företaget Min Förskola AB (www.minforskola.se). Bolagets kundgrupp är uteslutande förskolor, och man säljer ett IT-system som gör vardagen enklare för både personal och föräldrar. Föräldrarna får en app i telefonen där all information om förskolan, barnens måltider och närvaro med mera samlas på ett och samma ställe, och de kan dessutom lägga in sjukdom, frånvaro runt helger och så vidare där. Förskolan i sin tur får en effektiv kommunkationsväg mellan sig och föräldrarna, och eftersom systemet är så enkelt kan de lägga upp taggade bilder från dagens utflykt, skriva och skicka ut nyhetsbrev och påminna om viktiga saker utan extra administration. Jag hoppas att min dotters förskola köper in systemet själva!

Bolaget har en liten säljavdelning men inte kommit till det där lyftet i försäljning ännu och de har anlitat mig under 6 veckor på halvtid som säljcoach till försäljningschefen. Mitt uppdrag har varit fokuserat till främst strukturella saker – ta fram en säljprocess, ta fram ett enkelt men robust avtalsförslag, komma med tips och idéer om hur marknadskampanjer kan samverka med försäljning och ta fram mätbara delmål på olika stadier i säljprocessen. Som utomstående har jag också varit med en hel del i prioriteringsdiskussioner – Min förskola är ett litet bolag med höga ambitioner, och som de flesta sådana blir det lätt att allt är viktigt, allt är prioriterat, och allt kan man fixa på 10 minuter (även om man kan det – är det verkligen rätt att släppa det man gör för att fixa det där andra?)

Det första konkreta vi har tagit fram gemensamt är en marknadskampanj och en säljprocess. Vi har valt ut knappt 200 förskolor – privata förskolor i Stockholms innerstad – och skickat dem ett brev med ett konkret erbjudande, därefter ringer vi dem och föreslår ett första möte. Responsen har blivit blandad – det är en stressig tid för förskolorna, många har budgetprocess och alla håller på och planerar personaltillgång över jul – men många har varit överväldigande positiva och det är tydligt att Min förskola fyller en funktion. Jag är övertygad om att när Min förskola får kampanjer som en naturligt återkommande del i sin vardag kommer man få ett helt annat tryck.

Två veckor kvar av uppdraget och mycket återstår, men det är roligt att se hur mycket som redan har satts på plats – och kul att jag fått vara med om detta!