Säljcoach Min förskola

De senaste veckorna har jag varit en hel del på Skeppsholmen, där jag agerat säljcoach åt företaget Min Förskola AB (www.minforskola.se). Bolagets kundgrupp är uteslutande förskolor, och man säljer ett IT-system som gör vardagen enklare för både personal och föräldrar. Föräldrarna får en app i telefonen där all information om förskolan, barnens måltider och närvaro med mera samlas på ett och samma ställe, och de kan dessutom lägga in sjukdom, frånvaro runt helger och så vidare där. Förskolan i sin tur får en effektiv kommunkationsväg mellan sig och föräldrarna, och eftersom systemet är så enkelt kan de lägga upp taggade bilder från dagens utflykt, skriva och skicka ut nyhetsbrev och påminna om viktiga saker utan extra administration. Jag hoppas att min dotters förskola köper in systemet själva!

Bolaget har en liten säljavdelning men inte kommit till det där lyftet i försäljning ännu och de har anlitat mig under 6 veckor på halvtid som säljcoach till försäljningschefen. Mitt uppdrag har varit fokuserat till främst strukturella saker – ta fram en säljprocess, ta fram ett enkelt men robust avtalsförslag, komma med tips och idéer om hur marknadskampanjer kan samverka med försäljning och ta fram mätbara delmål på olika stadier i säljprocessen. Som utomstående har jag också varit med en hel del i prioriteringsdiskussioner – Min förskola är ett litet bolag med höga ambitioner, och som de flesta sådana blir det lätt att allt är viktigt, allt är prioriterat, och allt kan man fixa på 10 minuter (även om man kan det – är det verkligen rätt att släppa det man gör för att fixa det där andra?)

Det första konkreta vi har tagit fram gemensamt är en marknadskampanj och en säljprocess. Vi har valt ut knappt 200 förskolor – privata förskolor i Stockholms innerstad – och skickat dem ett brev med ett konkret erbjudande, därefter ringer vi dem och föreslår ett första möte. Responsen har blivit blandad – det är en stressig tid för förskolorna, många har budgetprocess och alla håller på och planerar personaltillgång över jul – men många har varit överväldigande positiva och det är tydligt att Min förskola fyller en funktion. Jag är övertygad om att när Min förskola får kampanjer som en naturligt återkommande del i sin vardag kommer man få ett helt annat tryck.

Två veckor kvar av uppdraget och mycket återstår, men det är roligt att se hur mycket som redan har satts på plats – och kul att jag fått vara med om detta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *