Byte eller stöd av VD

Styrelsens viktigaste uppdrag är att tillsätta och målsätta en VD för organisationen – en person som verkställer styrelsens fastlagda strategi. Få saker kan vara så förödande för ett företag som att ha fel person på posten, och en bolagsstyrelse finner sig då i den obekväma situationen att man skulle vilja göra en förändring. Det kan bero på en eller flera av följande orsaker:

 • VD kan bli långvarigt sjuk, eller begära föräldraledighet. Man vill helst behålla personen, men bolaget är i en fas där det dels inte går att undvara en VD som är på plats dagligen, och det dels inte går att på ett enkelt sätt lägga över VD:s arbetsuppgifter på övriga i ledningsgruppen utan att deras individuella ansvarsområden blir lidande.
 • Nuvarande VD har beklagligt nog tappat motivation eller ork på en nivå som gör att bolaget blir lidande. Men man vill ändå behålla nuvarande VD, men behöver en coach eller mentor, någon som kan lägga mer tid än exempelvis styrelseordförande har möjlighet att göra.
 • Styrelsen bestämmer sig för att byta ut VD, och av någon anledning vill man inte hålla detta hemligt för vederbörande – VD kanske också är grundare och inte kan hållas utanför ett sådant beslut, VD kanske själv begär en förtroendeomröstning och ställs inför faktum att styrelsen inte har förtroende för vederbörande. Men vanligast är att styrelsen helt enkelt anser att man vill göra en ordentlig – vilket innebär utdragen i tid – rekrytering och inte vågar riskera ytterligare försämring av resultat under den tiden.

I sådana fall är en tillförordnad VD ofta den bästa lösningen. Det ger den arbetsro som krävs för bolaget, det blir öppna kort för alla – ofta vet “alla” att VD är på väg att bytas ut – och man visar tydligt för kunder och medarbetare att en förändring är på väg.

Jag har haft ett par VD-roller, för ExOpen och för Solarus, både som tillsvidareanställd och som tillförordnad. Jag har också stor vana vid styrelsearbetet, då jag dels själv sitter i styrelsen för ett IT-bolag, men också då jag var med på alla styrelsemöten på IBS både då Lars Nyberg var styrelseordförande och under Pallab Chatterjee, och har med andra ord sett hur styrelse och VD agerar med varandra. Som VD har jag:

 • Rekryterat ledande befattningshavare (CFO, Konsultchef, Försäljningschef, med mera)
 • Lett framtagandet av budget, inklusive nedbrytning på verksamhetsnivå
 • Genomfört omorganisation
 • Coachat nya chefer i sin första roll som chef
 • På Styrelsens uppdrag föreslagit ny strategi, presenterat förslaget, tagit in modifieringar och därefter genomfört denna nya strategi
  • Dels i växande verksamhet: nya kundgrupper, nya typer av roller i organisation, uppgradering av säljkår
  • Dels i verksamhet med problem: fokusering på kärnverksamhet, vad är lönsamt och vad är olönsamt, uppsägningar, avyttringar, nedläggning av lokal verksamhet
 • Jag är bekväm i styrelserummet, jag är bekväm med en mindre grupp (till exempel ledningsgruppen) men kan också prata inför hela bolaget, inspirera och sätta tonen
 • Jag har stark känsla för ett företags kultur – och kan förstärka det som fungerar samt arbeta för att ta bort det som inte fungerar

Jag kan med andra ord ta rollen som tillförordnad VD om det är vad Styrelsen önskar.

Men jag har inget eget behov av just titeln (jag har redan två VD-tjänster i mitt CV), och kan lika gärna gå in som coach eller stöd åt VD. Det kan vara i en uttalad roll, oftast COO, men också mer löst som en extra resurs att sätta in där det behövs. Kontakta mig gärna om ni har intresse av att diskutera behov i ert företag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *