Styrelseuppdrag

Jag sitter för närvarande i styrelsen för bland andra  Protracer (se min profil på Allabolag för komplett lista över uppdrag), men har lång erfarenhet sedan tidigare av styrelsearbete både som ledamot och som rapporterande. Jag har haft följande styrelseerfarenheter:

  • Representerat större ägare i styrelsen (Solarus, Protracer)
  • Oberoende ledamot i ägarlett bolag (Metaforce)
  • Ständigt adjungerad VD (ExOpen)
  • Operativ styrelseledamot, det vill säga både suttit i styrelsen och haft ett operativt ansvar i verksamheten under tiden (Protracer)
  • Ständigt föredragande i börsnoterat bolag (IBS AB)

Bolagen har med andra ord varit olika stora – från fåmansbolag över mindre ägarlett bolag till börsnoterat global bolag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *