Informationsdirektör IBS

Min sista roll på IBS var som Informationsdirektör, eller Senior Vice President Corporate Communications vilket var den officiella titeln. Som sådan satt jag i koncernledningen och rapporterade direkt till koncernchefen. Det var Erik Heilborn som befordrade mig, och jag innehade samma roll under Mike Shinya.

IBS var vid den här tiden ett börsnoterat bolag, listat på det som hette OTC-listan (sedermera OMX Small Cap), och rollen som Informationsdirektör innebar att jag hade all kontakt med media, både stora och små aktieägare, samt skötte all kvartalsrapportering och årsredovisning. Det var ett verkligt elddop för mig – jag fick frågan och jag kunde tänka mig att ta den rollen då den dåvarande Informationsdirektören John Womack gick till Clas Ohlson och då jag tackade ja (på telefon, jag var på “semester” som bestod av jobb för en nystartade firman Protracer i Augusta, Georgia) fick jag veta att mitt första uppdrag bestod i att skriva ihop en pressrelease om vinstvarning, och ta hand om den mediastorm detta skulle innebära. IBS hade inte vinstvarnat på många år, och det var några månader innan 2008 års finanskris skulle brisera – jag visste inte vad jag gav mig in på, men insåg att det skulle bli tufft…

Under de 2,5 år jag innehade denna roll gick bolaget genom en mängd ganska uppslitande faser. Förutom all extern kommunikation med aktiemarknad och media hade jag även ansvar för den interna kommunikationen, och den blev mycket kritisk då de anställda nästan över en natt gick från att lite grann lunka på i ett tryggt medelålders bolag till att känna att allt var i rörelse. Bland de större händelserna jag hanterade kan jag nämna:

  • En stor nyemission, 1 ny aktie för 2 gamla
  • En storägare som kom över gränsen till budplikt och de regler som då aktiverades
  • All information, extern och intern, kring det stora omstruktureringsprogram som gjordes när en del verksamheter såldes ut och utöver det en hel del anställda sades upp – totalt minskade personalstyrkan med 580 personer, drygt 35%
  • Byte av börslista till det som heter NASDAQ First North
  • Utköp av bolaget från börsen av största ägaren

Jag var också med på alla ordinarie styrelsemöten under dessa dryga två år – först då Lars Nyberg höll i klubban, sedan Pallab Chatterjee – och fick se en hel del stora svenska näringslivsprofiler agera bakom stängda dörrar. Det är dock inte en historia för den här sajten…!

I samband med att bolaget köptes ut från börsen beslutades att en Informationsdirektör inte behövdes, och det var för mig precis lagom att sluta för att fokusera på egen verksamhet igen. Jag är tacksam för att båda de två koncernchefer jag rapporterade till är goda referenser till mig vid behov.