Monthly Archives: December 2013

Min förskola avslutad

Så tog året slut, och med det uppdraget hos Min förskola. Och som vanligt vid den här tiden känns det på sin plats med lite reflektion.
Sedan förra inlägget om uppdraget har det hänt en hel del. Det mest glädjande är att två nya kunder har kommit in och installationer för dem påbörjas i mellandagarna. Det finns alltid en viss fördröjning i försäljning och jag var inte säker på att det skulle bli konkreta resultat redan under den här ganska korta perioden – å andra sidan har man alltid en önskan om att det ska rasa in kunder så fort man börjar röra på sig. Hade jag hoppats på tio kunder? Kanske lite…
Men vi har också fått upp en rejäl pipeline, utan att avslöja några belopp har vi gått från i det närmaste 0 till en bruttopipeline med 23 registrerade affärsmöjligheter med ett bruttovärde på ungefär 25% av ett helårsmål. Det är ytterligare ett bevis för att det går åt rätt håll. Som en bonus har hemsidan hamnat under rejält tryck och kommer nu högst upp när man söker efter den på Google, trots att det finns ett barnprogram på SvT med samma namn. Även de som inte för närvarande har ett aktivt köpintresse går i alla fall in och utbildar sig om oss!
Dessutom har vi hunnit med att ta fram ett avtalsförslag att använda, inte helt oviktigt med tanke på att systemet lagrar både bilder och personuppgifter om barn för kundens räkning.
Som en personlig bonus för mig, berättade försäljningschefen vänligt nog att han tyckte han fått lära sig väldigt mycket under den här tiden – med andra ord det man som coach allra helst vill höra!

Man ska inte göra alla bra affärer…

… var en av de saker som Axel Leffler (ägare till ExOpen, där jag var VD) brukade säga. Med andra ord: även om det känns som en bra sak att göra, måste man acceptera att man bara kan göra en eller max två saker i taget, och det kanske finns en bättre sak att göra just nu. Det tänkte jag på när jag förra veckan tackade nej till ett uppdrag.

Det var ett heltidsjobb som VD för ett bolag inom Teqnion, en liten industrikoncern vars affärsidé är att köpa upp små nischade bolag med verksamhet som har en stabil och relativt lättvärderad verksamhet som visar ekonomiskt bra resultat. VD där, Johan Steene, och jag kom verkligt bra överens och jag kände både direkt och fortfarande efter flera möten att jag mycket gärna skulle jobba tillsammans med honom.

Johan är, förutom att vara en trevlig kille (som dessutom imponerade på mig på flera sätt – men det får ni fråga honom själva om…) en rättfram affärsman och kom snabbt fram med ett konkret förslag på roll, inklusive ersättning, som han gav mig. Tyvärr kände jag att den rollen var inom ett område som jag helt enkelt hade svårt att gå igång på. Visst har jag ett intresse för området, men inte tillräckligt för att viga mig åt det på heltid. Och då kände jag att det var bättre att tacka nej.

Som tur var lyckades jag hitta en person i mitt nätverk som jag tyckte var mer lämplig (det faktum att jag själv hittade någon som var mer lämplig än jag själv gjorde det än mer tydligt för mig att jag var fel för jobbet). Och som än mer tur var så verkar Johan tycka detsamma, för det senaste jag hörde var att denne någon redan kommit ett steg längre i processen än jag själv.

Så på det hela taget verkar Axels råd vara värdefullt. Ja, förutom att jag ska hitta ett nytt uppdrag efter jul då…!

Säljcoach Min förskola

De senaste veckorna har jag varit en hel del på Skeppsholmen, där jag agerat säljcoach åt företaget Min Förskola AB (www.minforskola.se). Bolagets kundgrupp är uteslutande förskolor, och man säljer ett IT-system som gör vardagen enklare för både personal och föräldrar. Föräldrarna får en app i telefonen där all information om förskolan, barnens måltider och närvaro med mera samlas på ett och samma ställe, och de kan dessutom lägga in sjukdom, frånvaro runt helger och så vidare där. Förskolan i sin tur får en effektiv kommunkationsväg mellan sig och föräldrarna, och eftersom systemet är så enkelt kan de lägga upp taggade bilder från dagens utflykt, skriva och skicka ut nyhetsbrev och påminna om viktiga saker utan extra administration. Jag hoppas att min dotters förskola köper in systemet själva!

Bolaget har en liten säljavdelning men inte kommit till det där lyftet i försäljning ännu och de har anlitat mig under 6 veckor på halvtid som säljcoach till försäljningschefen. Mitt uppdrag har varit fokuserat till främst strukturella saker – ta fram en säljprocess, ta fram ett enkelt men robust avtalsförslag, komma med tips och idéer om hur marknadskampanjer kan samverka med försäljning och ta fram mätbara delmål på olika stadier i säljprocessen. Som utomstående har jag också varit med en hel del i prioriteringsdiskussioner – Min förskola är ett litet bolag med höga ambitioner, och som de flesta sådana blir det lätt att allt är viktigt, allt är prioriterat, och allt kan man fixa på 10 minuter (även om man kan det – är det verkligen rätt att släppa det man gör för att fixa det där andra?)

Det första konkreta vi har tagit fram gemensamt är en marknadskampanj och en säljprocess. Vi har valt ut knappt 200 förskolor – privata förskolor i Stockholms innerstad – och skickat dem ett brev med ett konkret erbjudande, därefter ringer vi dem och föreslår ett första möte. Responsen har blivit blandad – det är en stressig tid för förskolorna, många har budgetprocess och alla håller på och planerar personaltillgång över jul – men många har varit överväldigande positiva och det är tydligt att Min förskola fyller en funktion. Jag är övertygad om att när Min förskola får kampanjer som en naturligt återkommande del i sin vardag kommer man få ett helt annat tryck.

Två veckor kvar av uppdraget och mycket återstår, men det är roligt att se hur mycket som redan har satts på plats – och kul att jag fått vara med om detta!