Marknadsdirektör

Inhyrd Marknadsdirektör för konsultbolag

Konsultbolaget SAM Samarbetande Konsulter hade under de första 20 åren av sin levnad ett problem: det var för många som ville ha deras tjänster för att de skulle kunna leverera. Sen kom det en oväntat snabb sättning i eknomomin, en ren kris till och med. Telefonen slutade ringa, och ingen kände sig bekväm med termer som “marknadsföring” eller “försäljning”

Jag tog ett uppdrag på 6 månader för att hjälpa till att få fart på försäljningen. Dels behövdes en marknadsplan och under min ledning utvecklade vi något vi kallade “perpetual marketing machine” (det här är trots allt ett bolag vars verksamhet – managementkonsult – inte ens har ett svenskt namn, så engelska termer kanske kan anses godtagbara), en sorts evigt fortlöpande marknadsplan med riktade aktiviteter mot en snävt avgränsad målgrupp.

Dessutom utbildade jag de seniora konsulterna i hur man i sin konsultroll också kan sälja. Jag utvecklade en skräddarsydd säljutbildning, baserad på SPIN Selling, en teknik utvecklad av en beteendeforskare som skickade ut forskare för att studera vilka beteenden som ger bra försäljning – och vilka beteenden som rentav ger exceptionell försäljning.